BÝVALÝ VĚTRNÝ MLÝN V HORNÍCH ŽIVOTICÍCH

Informace garantovaná majitelem/správcem

Větrný mlýn beraní stojí mezi obcemi Horní Životice a Horní Benešov, JV od Bruntálu. Přesněji v bývalé osadě Františkov na mlýnském návrší Francberk. Mlýn míval kdysi velmi hezkou polohu v krajině, dnes je však ukryt mezi stromy v zahradě.

Žádné podrobnější informace o tomto mlýnu před 2. světovou válkou nejsou k dispozici. Souvisí to nejspíše s výměnou obyvatelstva v Nízkém Jeseníku po roce 1945. Větrný mlýn byl postaven v roce 1840. Od té doby se jeho větrné kolo točilo více jak sto let.
V roce 1953 se sice uvádí mlýn jako ruina, ale z dobových fotografií je patrné, že ještě v roce 1958 vypadá mlýn docela dobře a má zachovalé větrné kolo. V roce 1964 je již jeho stav špatný. Dnes vypadá mlýn podobně jako v roce 1964, to znamená, že projde občas rekonstrukčními pracemi (v opačném případě by se již dávno rozpadl).

V roce 2001 probíhala oprava podlah a šindelové střechy. Mlecí složení není funkční, ale zbytky jsou dobrém stavu. Lopaty větrného kola mlýn nemá. Větřák v Horních Životicích se příliš neliší od ostatních beraních mlýnů u nás. Pavláčka je spojená s vystouplou šalandou. Sedlová střecha je na přední straně zvalbená.

Text převzat z weselka.euweb.cz/mlyny, kde najdete i spoustu jiných mlýnů na území ČR.


Datum poslední aktualizace článku: 11.11.2006